Kontakt

Kontakt forma

Kontakt info

Kontakt info
"Turističko udruženje Sjever" Potoci - Mostar
Put za Ruište b.b. , 88208 Potoci-Mostar
Tel/Fax: +387 36 574 715
Fax:+387 36 581 134
Mob:+387 61 132 451
Email: info@danitresnje.info
Žiro račun:1610200035880107
Raiffeisen banka
ID broj: 4227428840002