Za izlagače

OSNOVNI PODACI O UČESNIKU

Učesnik obezbjeđuje memorandum, organizator ispis firme na štandu.        CIJENA: 100,00 KM


NARUDŽBA IZLOŽBENOG PROSTORA

(ostava sa paravanom, info pult, sto sa stolicama, vitrina ili set polica, utičnica 220V)

(ostava sa paravanom, sto sa stolicama, utičnica 220V)


OCJENA KVALITETA PROIZVODA

Naziv proizvoda


OSTALE SAJAMSKE USLUGE